Glaston Loderick

“Chalky White, now he was a man who ran the youth club and all… Great man. Butetown [has] lot of history about that man.”

Glaston Loderick was born in Trelawney, Jamaica. Glaston’s father worked at Super Oil Seals for 30 plus years, and his mother was a nurse in Heath and Glan Ely Hospitals, Cardiff. 

“When my parents were away I lived with my grandmother and I remember a lot of things about [her], she was a nice lady, a good lady.” 

“My dad sent for me and my brother and we came over… I came here when I was just 10. I know exactly when I came in April, 66’, when World Cup winning started…” 

“I left school at 15 but I had a job…I started work there three years, motor mechanic, and my two other brothers there were motor mechanics as well… I’m a worker, I like to work, I don’t like to hang about.”

“There’s always been a Black history in Cardiff… back in the day, it was all different nationalities… it’s quieter and people get on.” 

“I lived in Butetown for a while and I know everybody down there and everybody know me, like… Down the docks was wicked. That was the place to be back in the 80s…Then you had all the clubs, Casablanca – now that was a place to be.” 

“It’s definitely important to have community around you, you gotta’ have stability in some part of your life.” 

“It was important for me to mix with my own people…” 

“You get on with life and grow up a little bit and then you just adapt to things.”


“Chalky White, nawr fe oedd y dyn oedd yn rhedeg y clwb ieuenctid ac ati... Dyn arbennig. Mae gan Butetown lawer o hanes amdano fe.

Ganed Glaston Loderick yn Trelawney, Jamaica. Gweithiodd ei dad yn Super Oil Seals am 30 mlynedd a mwy, ac roedd ei fam yn nyrs yn Ysbytai’r Waun a Glanelái, Caerdydd.

“Pan roedd fy rhieni i ffwrdd, roeddwn i’n byw gyda fy mam-gu ac rwy’n cofio llawer o bethau [amdani hi], roedd hi’n fenyw neis, yn fenyw dda.”

“Anfonodd fy nhad amdanaf i a fy mrawd ac fe ddaethom ni drosodd... fe ddois i yma pan oeddwn i’n 10 oed. Rwy’n gwybod yn union pa bryd oedd hi, Ebrill, ’66, pan ddechreuodd y buddugoliaethau yng Nghwpan y Byd...”

“Fe wnes i adael yr ysgol yn 15 oed ond roedd gen i swydd... fe ddechreuais i yno a gweithio am dair blynedd, fel mecanig moduron, ac roedd fy nau frawd arall yn fecanigion moduron hefyd... Gweithiwr wyf i, rwy’n hoffi gweithio, ’dwyf i ddim yn hoff o segura”

“Mae hanes pobl Dduon wedi bod yng Nghaerdydd erioed... yn yr hen ddyddiau, gwahanol genhedloedd oedd llawer ohono... mae’n ddistawach ac mae pobl yn cyd-dynnu.”

“Roeddwn i’n byw yn Butetown am gyfnod ac rwy’n ’nabod pawb i lawr yn fanno ac mae pawb yn fy ’nabod i... Roedd lawr y dociau yn gythraul o le. Dyna’r lle i fod yn ôl yn yr 80au... Bryd hynny roedd gyda chi’r clybiau i gyd, Casablanca – nawr dyna ichi le poblogaidd.”

“Mae’n sicr yn bwysig cael cymuned o’ch cwmpas, mae’n rhaid ichi gael sefydlogrwydd mewn rhyw ran o’ch bywyd.”
“Roedd yn bwysig i mi gael cymysgu gyda fy mhobl fy hun...”

“Rwyf wedi byw yng Nghaerdydd ers imi ddod yma, a chefais i erioed unrhyw broblemau gydag unrhyw un.”

“Dim ond dal ati a byw bywyd a thyfu i fyny ryw ychydig, ac yna rydach chi’n addasu i bethe.”