National Waterfront Museum highlights/Uchafbwyntiau o’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe