Touring Wales until March 2023/Teithio Cymru tan fis Mawrth 2023

Touring exhibition dates

Highlights from St Fagans – 2 October to 31 October 2021

Highlights from the National Waterfront Museum Swansea – 4 November 2021 to 2 January 2022

Highlights from the National Slate Museum – 9 January to 23 January 2022 

Bangor University – 9 January to 23 January 2022 

National Wool Museum – 27 January to 2 April 2022

Lampeter Campus, University of Wales Trinity St David– 27 January to 2 April 2022

Aberystwyth Arts Centre – 4 April to 4 May 2022

Swansea Grand Theatre – 17 May to 31 May 2022

University of Wales Trinity St David – 17 May to 31 May 2022

Wales Millennium Centre – 5 June to 4 July 2022

More venues to be announced shortly. If you are interested in hosting the exhibition, please see our Windrush Cymru Exhibition Guide.

Dyddiadau’r arddangosfa deithiol

Uchafbwyntiau o’r arddangosfa yn Sain Ffagan – 2 Hydref i 31 Hydref 2021

Uchafbwyntiau o’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe – 4 Tachwedd 2021 i 2 Ionawr 2022

Uchafbwyntiau o’r arddangosfa yn Amgueddfa Lechi Cymru – 9 Ionawr – 23 Ionawr 2022

Prifysgol Bangor – 9 Ionawr i 23 Ionawr 2022

Amgueddfa Wlân Cymru – 27 Ionawr i 2 Ebrill 2022

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – 27 Ionawr i 2 Ebrill 2022

Canolfan y Celfyddydau – 4 Ebrill i 4 Mai 2022

Theatr Y Grand Abertawe – 17 Mai i 31 May 2022

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant– 17 Mai i 31 May 2022

Canolfan Mileniwm Cymru – 5 Mehefin i 4 Gorffennaf 2022

Bydd rhagor o leoliadau’n cael eu cyhoeddi cyn bo hir. Os oes gennych chi ddiddordeb croesawu’r arddangosfa i’ch lleoliad chi, gweler ein Arweinlyfr Arddangosfa Windrush Cymru.

Highlights/Uchafbwyntiau